Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат

Економічна політика українських урядів доби національно-визвольної революції (1917-1920рр..)

Контрольна бота

з історії економіки

ОФФ, З/В

Викладач: Маньковська Тетяна Іванівна

Київ 2000

План

1. Економічні перетворення Центральної Ради.

2. Господарська політика уряду П. Скоропадського.

3. Стан господарства України та економічна політика за Директорії.

4. Економічна політика уряду Західно-Української Народної Республіки.

1. Економічні перетворення Центральної Ради.

Революція 1917р. яка відкрила Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат реальні можливості для демократизації суспільства, його реформування і прогресу, була з надією зустрінута всією передовою громадськістю колишньої царської Росії. В Україні революція стала міцним стимулом відродження національної ідеї та політичного руху за державне самовизначення українського народу. Значно активізувалась науково-практична діяльність вчених-економістів, спрямована на економічне і Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат соціальне відродження України. Ця бота ускладнювалась війною, господарськими труднощами, спробами Тимчасового уряду проводити у відносинах з Україною стару імперську політику, різною зовнішньополітичною орієнтацією провідних діячів України, тощо. Але після консолідації різних політичних партій не скликаному у квітні 1917р. Українському національному конгресі був створений всеукраїнський центр - Центральна Рада , до Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат якої увійшли не тільки представники українських демократичних та соціалістичних партій, але й російські меньшовики, есери та інші.

Перші місяці праці Центральної Ради були виповнені спробами насамперед добровільного домовлення з Тимчасовим урядом про передання їй справ організації автономної влади на Україні. Взагалі до середини літа Центральна Рада віддавала всі свої сили справі національного Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат самовизначення і визнання та закріплення своєї позиції найвищого політичного органу на Україні. Виявом змісту тих прагнень були універсали Центральної Ради: перший від 10 червня і другий від 3 липня 1917р.

Пізніше, восени, у праці Центральної Ради більше стали переважати соціально-економічні проблеми, зокрема земельне питання. Першочерговим завданням була підготовка та проведення Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат аграрної реформи.

Передбачалося, що землі козенні, удільні, монастирські та великі поміщицькі маєтки «повинні бути забрані», а землі землевласників треба було викупити коштом українського державного скарбу і роздати в користування тим, хто на их працюватиме. 20 листопада 1917р. Центральна Рада проголосила своїм третім універсалом Українську Народну Республіку.

У Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат земельній справі третій Універсал проголошував скасування приватної власності на поміщицькі, удільні, монастирські, церковні та інші землі нетрудових господарств і про передачу їх «земельним комітетам, обраним народом». Встановлювалася державна монополія на ряд промислових продуктів (залізні вироби, тютюн, шкіри).Уся земля до початку весняних польових робіт мала бути передана трудовому народу без викупу.

В Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат офіційному роз’ясненні Генерального Секрітаріату підкреслювалося: «Колишнім власникам забороняється землю продавати, купувати, закладати, дарувати чи передавати будь-кому у власність іншим методом оскільки ці землі визнаються Українською Центральною Радою такими що належать не окремим особам, а всьому трудящому народу».

Цей принцип було покладено в базу земляного Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат законопроекту ухваленого 18 січня 1918р.

Головні етапи земляного закону Центральної Ради були такі:

1) Право власності на всі землі з їх водами, надземними і підземними багатствами в межах УНР касується. Всі землі стають хорошем УНР, і користуватися цим хорошем мають право всі громадяни держави без різниці статі, віри й національності.

2) У Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат приватно-трудове користування сільським громадинам та товариствам землю мали приділювати земські комітети та встановлювати правила господарного вживання відведених земель.

3) Нормою наділу для приватно-трудових господарств виновата бути така кількість землі, на якій родина або товариство могли б задовольнити свої споживчі потреби, але норма ця не виновата була перевищувати такої кількості Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат землі, яка може бути оброблена власною працею родини або товариства. За користування землею не повинно було бути ніякої плати. Оподаткуванню підлягали лише землі, надані поверх встановленої норми або надзвичайні доходи з землі, які залежали від вигідніших природних і соціально-економічних разумов і незалежали від праці господарств.

4) Терміни користування Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат землею мали встановлювати земельні комітети. Право користування могло переходити в спадщину за дозволом земельних комітетів.

5) З вивласнених земель без викупу за попередніми власниками й орендарями залишалися в користування наділи землі в такій кількості, яку вони власноручною працею могли б обробити.

З землі, призначеної для розподілу між приватно-трудовими господарствами Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат в першу чергу мали задовольнитися потреби місцевої малоземельної й безземельної хліборобської людності, у другу - потреби місцевої нехліборобської і немісцевої людності.

Ідея «соціалізації землі» викликала обурення заможного селянства, яке агітувало проти Центральної Ради.

Під напором своїх і чужих напередодні перевороту була прийнята поправка до земляного закону, відповідно до якої наділи землі Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат до 30 десятин не підлягають «соціалізації».

На початку 1918р. в УНР з’явились власні паперові гроші з державною знакікою. В обігу були і карбованці, і гривні (1 крб. Дорвейівнював 2 гривні). Ухвалою Української Центральної Ради від 1 січня 1918р. надруковано перший державний кредитний білет.

Відповідно до закону Центральної Ради від 1 березня 1918р.грошовою одиницею Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат УНР стала гривня. Але нестача потрібної кількості розмінної монети та інші обставини викликали появу окремих міських грошей з різними назвами (бони, чеки, розмінні знаки). У 1917-1918рр. В Україну плив потік російських грошей з друкарень Петрограда і Москви.

9 свирепого 1918р. УНР та країни 4-ого союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія, Туреччина Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат) уклали Брестський мирний договір . Він засвідчував завершення стану війни між договірними сторонами. Сторони відмовлялися від взаємних претензій на відшкодування збитків, спричинених війною, обмінювалися військовополоненими, зобов’язувалися відновити економічні відносини, провести обмін надлишками сільськогосподарських та промислових продуктів.

14 березня 1918р. була утворена Державна комісія по товарообміну, якій було надано повноваження Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат вести переговори і підписати вироблені спільно з комісіями Центральних держав умови взаємного товарообміну.

Переговори проходили складно і кілька разів виникала загроза їх зриву. Незважаючи на складні умови (відсутність спеціалістів, власних грошей, присутність іноземних військ, брак статистичних даних тощо), українці відстоювали інтереси своєї держави.

Брестські переговори закінчилися підписанням економічної угоди 23 квітня Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат 1918р. Згідно цієї угоди Україна зобов’язувалась поставити до Центральних держав певну кількість продовольства та сировини. Центральні держави поставляли в Україну сільськогосподарські машини, нафтопродукти, вугілля, емальований посуд, спиртні напої, хімічні та фармацевтичні товари.

Договір не можна назвати рівноправним. Австро-Угорщина та Німеччина намагалися здійснювати в Україні заграбницьку воєнно-економічну Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат політику з метою назавжди перетворити Україну на свій аграрний придаток.

Незважаючи на це, він започаткував цивілізовані економічні зносини молодої української держави з європейськими країнами.

2. Господарська політика уряду П.Скоропадського .

29 квітня 1918р. відбувся політичний переворот. Того денька на «Хліборобському конгресі» в Києві відбулося проголошення П.Скоропадського гетьманом України Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат. Конгрес відбувся з ініціативи «Союзу земельних власників». Участь у ньому взяли також делегати хліборобських організацій, які скликала Українська демократично-хліборобська партія (УДХП).Обидві партії сходилися на обороні принципу приватної власності, але між ними були різниці в національно-політичних поглядах, зокрема в земельній справі. «Союз» був проти принципу примусового викупу великопанських земель, стояв Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат за непоручиність приватної власності на землю, тому не без порозуміння з командуванням окупаційних австро-німецьких військ прагнув до повалення Центральної Ради й заміни її сильною владою монархічної форми.

Група дрібніших українських селян у «Союзі» наближалася більше до УДХП. Вони заявили, що «Україна є і виновата бути незалежною та Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат суверенною державою з парламентарно-демократичним устроєм» на чолі з гетьманом. Члени цієї групи стояли на тому, що «принцип приватної власності має бути непорушним, але в інтересах держави розмір володіння землею необхідно обмежити».

УДХП у земельній справі обстоювала приватновласницький принцип, але вважала конечним проголошення примусового викупу величавых земельних маєтків Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат.

Отже 29 квітня 1918р. П.Скоропадський проголосив «Грамоту до українського народу» , в якої виступив за відновлення приватної власності й свободи підприємництва.

Для підготовки нового земельного закону було створено губернські та повітові комісії.

Тим часом 14.06.1918р. рада міністрів видала «Закон про право продажу та купівлі землі», в якому серед інших Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат були такі статті:

1) «Кожен власник сільськогосподарських та лісових маєтностей»...має право продажу їх без обмеження розміру.

2) Одна фізична чи юридична особа має право набувати купівлею або даруванням сільськогосподарські ділянки з тим, щоб розмір загальної їх площі не перевищував 25 десятин.

3) Державний земельний банк набуває сільськогосподарські та лісові маєтності без обмеження Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат їх кількості, але з тим, що розпродує їх на підставі цього закону.

22 жовтня 1918р. була організована Вища земельна комісія, яку очолив П.Скоропадський. Завданням цієї комісії було виробити основні земельні реформи. На початку листопада з’явився проект аграрної реформи, основними принципами якого були такі: всі великі земельні маєтки мали бути примусово Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат викуплені державою й потім розподілені між селянами за допомогою державного земляного банку, але не більше, ніж по 25 десятин в одні руки. Залишалися тільки господарства, які мали культурне значення, і то в розмірах не більше 200 десятин на кожне господарство. Більші норми залишалися тільки в маєтках, які обслуговували цукроварні, годували племінну Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат худобу; одначе й такі в усій своїй цілості не мали перевищувати 1000 десятин. Не відчужувалися також садиби й виноградники.

За період правління П.Скоропадського почала відновлюватись фінансово-кредитна система України. Законом від 9 травня встановлювалася національна грошова одиниця - карбованець, стабільність якого зміцнилась. Він забезпечувався природними багатствами України, головним чином цукром. Але Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат у гетьманській державі допускався неконтрольований обіг російських рублів та «керенок», німецьких марок та австро-угорських крон.

23 квітня 1918р. була підписана економічна угода між Українською Народною Республікою, Німеччиною та Австро-Угорщиною. Отже головний тягар виконання цього договору з боку України ліг не гетьманський період. А 10 вересня було підписано новий економічний Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат договір між Україною та тими ж союзниками, але на значно гірших умовах. Так на 1918/19 господарський рік уряд Української держави надав право вивезти не менше 100 млн. пудів хліба, худоби до 11млн.пудів (живої маси), овець-300 тис. голів, птиці-2 млн. голів, до 400 тис. пудів сала, масла, сиру, 2,5млн. пудів цукру Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат, а також багато іншого продовольства та промислової сировини.

В цілому план вивезення з України сировини та продовольства не був виконаний. Політика уряду, розруха на транспорті і протидія населення - ось далековато не повний перелік обстоятельств цього. План був реалізований лише на 20%.

Водночас Центральні держави поставили певну кількість продуктів в Україну Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат. Так до 31 липня було імпортовано продуктів, головним чином з Австрії, приблизно на 130 млн. крон у тому числі 160 вагонів сільськогосподарських машин, 400 вагонів емальованого посуду і на 10-15 млн. крон нафтопродуктів. Товари надходили в Київ, Харків, Одесу, Вінницю. Поставляли плуги, віялки, граблі, лопати, меблі, швейні машини, спиртні напої, хімічні товари.

Але Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат значна кількість продуктів не доходила до споживачів. Дуже багато продуктів було розграбовано бойцами та селянами. Велика кількість продуктів, закуплених для України, залишилася в Австрії (на 50 млн. крон) або опинилася в Галичині (на 20 млн. крон).

В Україні тривало подальше скорочення промислового виробництва. На металургічних заводах Півдня з 63 доменних печей на кінець Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат травня 1918р. працювало 4, а на кінець серпня лише 2. До осені з 102 мартенівських печей були в дії тільки 7. Виплавлення чавуну в 1918р. скоротилося порівнено з 1913р. в 11 разів, сталі в 13, видобуток залізної руди - в 17.

Масового нраву набуло безробіття. Так, у 1918р. у 23 містах України налічувалося 180,6 тис. безробітних. На криворізьких рудниках безробітними стали Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат понад 90% всіх робітників. Підірваними були продуктивні сили сільського господарства. Через скорочення в 1918р. посівних площ майже наполовину порівнено з довоєнним періодом зменшилася товарна маса зерна. Внаслідок цього зросла спекуляція. Робітники величавых міст й промислових центрів одержували, і то не щодня, лише по фунту хліба на денек.

3. Стан Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат господарства України та економічна політика за Директорії.

У грудні 1918р. Гетьманат був повалений Директорією на чолі з С.Петлюрою. 26 грудня 1918р. вона видала Декларацію, в якій заявила про свій намір експропріювати державні, церковні та великі приватні землеволодіння для перерозподілу їх серед селян. Уряд брав на для себя зобов’язання Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат бути представником інтересів робітників, селян і «трудової інтелігенції».

У зв’язку з критичним політичним та воєнним становищем, в якому з самого початку діяла Директорія УНР, їй не вдалося налагодити управління економікою.

У ряді галузей промисловості України, посилився процес роздроблення виробництва навіть у такій галузі, як кам’яновугільна, в 1919р. з Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат 61 підприємства залишилося лише 23. Зросла частка середніх і невеликих підприємств. У 1918р. було видобуто 34,8% вугілля порівняно з 1913р., а в 1919р. - лише 20,5%. Загострювався паливний голод. Залізо-рудна і марганцева промисловість у 1919р. повністю припинила свою діяльність. Не працював жоден рудник. Різко скоротила виробництво машинобудівна промисловість України. Так, випуск Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат паровозів у 1918р. проти 1917р. зменшився в 2,5 раза, а в 1919р. - в 15 разів. Істотно зменшилося виробництво цукру. Якщо у 1918р. було вироблено тільки 50% випуску 1913р., то в 1919р.-20%. В такому становищі перебували й інші галузі харчової промисловості. Все це плохо відбивалося на матеріальному становищі населення, особливо міського. 4 січня 1919р Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат. згідно з законом Директорії українські гроші було визнано єдиним законним засобом виплат на території України. І хоч українська влада швидко втратила більшу частину території, українські гроші мали більшу купівельну вартість ніж «керенки», більшовицькі рублі чи «денікінки».

Українське селянство, яке на початку боротьби гетьманщини підтримало Директорію, почало виявляти політичне невдоволення Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат її економічною політикою. Поштовх до поглиблення конфлікту дав земельний закон Директорії, опублікований 8 січня 1919р. За базу був взятий закон Центральної Ради, до якого було внесено деякі поправки.

Закон Директорії декларував ліквідацію приватної власності на землю. Верховна власність землі визвалася за державою, яка за допомогою своїх органів мала порядкувати державним фондом землі Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат, утвореним з вивласнених земель нетрудового нраву. Всі дотогочасні трудові господарства, не більше 15 десятин, залишились непорушними в користуванні своїх дотеперішніх господарів. Для земель піскуватих, солонців ця максимальна трудова норма (15 дес.) могла бути збільшена постановами повітових земельних управ після затвердження міністерства земельних справ.

Згідно закону виходило, що вивласненню підпадали Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат й селянські господарства, які до того часу мали більше 15 десятин. З вивласнених земель і утвореного земляного фонду земельні управи мали надавати наділи у вічне користування малоземельним і безземельним селянам не менше 5-6 десятин.

Земельна власність іноземних землевласників була оголошена недоторканою. Її долю мав вирішити спеціальний закон.

На додаток до закону Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат 8 січня 1919р. Директорія УНР видала ще окремий закон з 18 січня 1919р. про додатковий земельний наділ для козаків армії УНР. Кожен волк УНР мав право отримати додатково 2 десятини землі і 2000 гривень безпроцентної позики на господарювання, яку належало сплатити за 5 років по закінчення війни. Волк, який самовільно покинув ряди армії, втрачав право Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат на наділ землі.

Реалізацію земляного закону Директорії земельні управи могли здійснювати лише на дуже обмеженій території України, бо впродовж двох років українська влада мусила вести війну у важких умовах з більшовиками, Денікином і Польщею. На величавых просторах велися воєнні операції. Більшовицька пропаганда закликала селянство забирати землю негайно в свої руки Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат, бо Директорі, мовляв, має в своїй програмі передати землю в руки «куркулів». Самі більшовики спочатку передавали поміщицькі землі й інше майно селянам; майбутніх форм аграрних відносин вони докладно не встановлювали.

В кінці 1918р. на початку 1919р. більшовики захопили значну територію України. Вже 5 свирепого 1919р. вони захопили Київ Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат. Більшовики почали скоро там, де вони міцніше закріпилися на Україні, відбирати в селян роздіелену з поміщецьких маєтків землю, стали заводити «совхози» і сільськогосподарські «комуни». У добу «воєнного комунізму» все селянство більшовики обтяжили «продразверствою» - податком, що під гострими карами зобов’язував здавати державі всю сільськогосподарську продукцію, за винятком дуже обмеженої норми, залишеної для Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат особистого споживання. Більшовицька земельна політика відбирання хліба або примусового продажу худоби й інших продуктів за бувартісні банкноти, викликала селян усвідомлення, що на обіцянки більшовицької пропаганди не можна покладатися. Запізно поверталися симпатії селян до своєї української влади. Повстання проти більшовиків вибухали по всій Україні й тривали довший час по невдачі Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат збройної боротьби Директорії УНР.

4. Економічна політика уряду Західно-Української Народної Республіки.

1 листопада 1918р. в итогі успішного збройного повстання в Східній Галичині була повалена влада Австро-Угорської монархії й проголошена Західно-Українська Народна Республіка. Законодавчим органом ЗУНР, а потім ЗОУНР (Західної Області УНР) стала Українська Народна Рада Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат. У її програмній декларації, виданій 5 листопада 1918р., проголошувалося народовладдя, гарантувалися права і свободи громадян, їх національна та соціальна рівність.

Законодавчим органом Української Народної Ради стала Рада Державних Секретарів, створена 10 листопада 1918р.

Найбільшою турботою Секретаріату внутрішніх справ було забезпечення населення та армії продуктами харчування. В Галичині не вистачало продовольства та промислових продуктів. Тому Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат Державний Секретаріат внутрішніх справ змушений був здійснити ряд радикальних заходів. Усі припаси продуктів харчування та предметів першої необхідності Секретаріат засередив в своїх руках.

Чималу боту провів Секретаріат залізниць, пошт і телеграфів. Йому вдалося налагодити рух поїздів. Для підготовки нового залізничного персоналу Секрітаріат подбав про залізнично-технічні курси Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат. З січня 1919р. налагодилася бота пошт.

З найбільшими труднощами зіткнулися секрітаріати фінансів й торгівлі та промислу. Не вистачало фахівців. Прибутки державної скарбниці були мінімальними. З огляду на повне зубожіння населення надходження від податків були незначні. З величавыми зусиллями уряд вишукав кількасот тисяч крон, щоб виплатити «добове» фронтовикам.

Секрітаріат громадських робіт займався Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат використанням корисних копалин (нафти, вугілля, солі). Він здійснював нагляд за шляхами і державними пилорамами. Взимку 1919р.йшла заготовка лісу для відбудовчих робіт, які планувалося розпочати з настанням весни.

Секрітаріат земельних справ займався реалізацією земляного закону , який був ухвалений 14 квітня 1919р.

Закон вивласнював усі монастирські й церковні землі Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат; посілості, яких власники не обробляли своїми силами та, врешті, всі такі, площа яких перевищувала означену межу, що її мав визначити окремий додатковий закон.

З цих земель утворювався земельний фонд області, і з нього мали наділювати безземельних та малоземельних громадян в такій черзі: волки, які втратили здоров’я у війнах, що Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат їх вела УНР; отдалі вдови й сироти по померлих внаслідок війни волках; волки-інваліди світової війни 1914-18рр.; сироти і вдови не воєнні; врешті, інші безземельні селяни.

Вивласнені ліси не творили предмету наділів. Вони переходили у власність держави.

Усаділювання землею не могло розпочатися перед закінченням визвольної війни й Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат поверненням додому волків. Постанови щодо методу й часу розділу вивласненої землі, щодо висоти наділу землею, висота його ціни та методу сплати мали бути видані пізніше.

Справу відшкодування дотогочасних власників і орендарів закон відкладав до пізнішого вирішення сейму ЗОУНР, який мав бути скликаний на підставі нового виборчого права. Без огляду на це вивласнена Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат земля переходила вже по оголошенні закону в завідуванне земельних комісій. До часу введене окремих законів земельні комісії мали залишати в користуванні дотогочасних власників чи орендарів таку площу землі, яка була потрібна для утримання власника і його родини та служби існуючих на землі промислових закладів.

Закон не вирішував негайного розділу Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат вивласнених земель і відкладав до пізнішого вирішення норми наділів. Відкладав також справу відшкодування колишнім власникам вивласнених маєтків і питання оплат за наділи; утворення кредитових установ для фінансування довготермінових низькопроцентних кредитів на таку ціль.

Українська Національна Рада ЗО ухвалою своєї більшості утримувалась перед безвикупним вивласненням і безкоштовним Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат розподілом землі з огляду на міжнародну ситуацію.

З боку селянства, яке виявило довір’я до своєї влади й стало в ряди армії на оборону землі й держави, не було в час того недлинного періоду визвольних змагань ЗО УНР випадків порушень чи захоплень майна великої власності, хоч і були спроби чужих агентів провокувати Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат до таких виступів.

Література

1. Лановик Б., Матисякевич З., Матейко Р. Історія господарства: Україна і світ: підручник. К., 1995р.

2. Копиленко М., Копиленко О. Забуті реформи: З досвіду економічних перетворень в Україні // Інформація і ринок. 1993р. №1

3. Горкіна Л. До обгрунтування суспільно-економічних перетворень в Україні в 1917-1920рр.. // Економіка Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..) - реферат України. 1993р. №5

4. Витанович І. Аграрна політика Українських урядів 1917-1920рр.. // Український історик. 1967р. №3-4

5. Притуляк П. Економічний договір УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918р. // Український історичний журнальчик. 1997р. №1


ekonomicheskaya-rol-gosudarstva.html
ekonomicheskaya-sfera-obshestva-struktura-otnoshenij-sobstvennosti-sovremennoj-ekonomiki.html
ekonomicheskaya-sfera-zhizni-obshestva-vzaimosvyaz-ee-osnovnih.html